Visie

Kinderopvang Liefjes Tante Suus biedt kinderen een veilige ruimte om te spelen, te ontdekken, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten.

Kinderen hebben een gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig om nieuwe stappen te durven zetten. Dat is een basisvoorwaarde voor kinderen en wij geven ze de ruimte om zelf dingen te proberen en te doen. We zorgen voor een warme en huiselijke sfeer van geborgenheid en vertrouwen waarin kinderen zich thuis voelen.

Binnen ons team proberen we voor zo weinig mogelijk wisselingen in personeel te zorgen. Deze continuïteit is erg prettig voor ons, maar komt vooral ten goede aan de kinderen.

Ook hechten wij veel waarde aan een goede communicatie met u als ouder. Wij brengen u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en het verloop van de opvang. Wij hopen dat u dit net zo belangrijk vindt als wij en ons ook goed informeert over hoe het met uw kindje gaat, zodat wij ons werk daaraan kunnen aanpassen.

Het pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van onze visie zonder de specifieke wensen van ouders uit het oog te verliezen.

 

U kunt het pedagogisch beleidsplan vinden bij Downloads.