Tante Suus vindt het belangrijk dat u als ouder tevreden bent. We willen de ouders graag actief betrekken bij het beleid. Dit kan via de oudercommissie. De oudercommissie van Tante Suus adviseert over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de opvang, zoals het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De oudercommissie kan ook voorstellen doen voor bijvoorbeeld een thema-avond, of een feestelijke aangelegenheid. Ook hebben zij een adviesrecht met betrekking tot de tarieven.

Het is mogelijk u als ouder aan te melden. De oudercommissie werkt volgens een daarvoor vastgesteld reglement en wordt vanuit Tante Suus ondersteund om haar werkzaamheden te verrichten.

Vacature
Tante Suus is op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie.

Spreekt het u aan om actief mee te denken en te praten over deze onderwerpen en wilt u meer informatie over de oudercommissie? Stuur een mail naar: octantesuus@gmail.com of naar rafaella@liefjestantesuus.nl!