GGD Inspectierapport Liefjes Tante Suus (KDV) Okt.2019 - Bleiswijkseweg 37D
GGD Inspectierapport Liefjes Tante Suus (KDV) Okt.2019 - Bleiswijkseweg 43D
Pedagogisch beleidsplan - December 2019
Kwalificatie-eis Pedagogisch medewerker

Interne klachtenreglement Tante Suus 2016
Jaarverslag klachten 2018 Kinderopvang Liefjes Tante Suus - Oudercommissie
Jaarverslag klachten 2018 Kinderopvang Liefjes Tante Suus