Pictogram
Algemene voorwaarden Tante Suus
Pictogram
GGD Inspectierapport Liefjes Tante Suus (KDV) Maart 2022
Pictogram
Pedagogisch beleidsplan - November 2022
Pictogram
Kwalificatie-eis Pedagogisch medewerker 2023-2024

Pictogram
Interne klachtenreglement Tante Suus 2016
Pictogram
Jaarverslag klachten 2022 Kinderopvang Liefjes Tante Suus - Oudercommissie
Pictogram
Jaarverslag klachten 2022 Oudercommissie
Pictogram
Ziektebeleid Tante Suus 2022