GGD Inspectierapport Liefjes Tante Suus (BSO) September 2020
GGD Inspectierapport Liefjes Tante Suus (KDV) Mei 2021
Pedagogisch beleidsplan - Juli 2020
Kwalificatie-eis Pedagogisch medewerker

Interne klachtenreglement Tante Suus 2016
Jaarverslag klachten 2019 Kinderopvang Liefjes Tante Suus - Oudercommissie
Jaarverslag klachten 2019 Kinderopvang Liefjes Tante Suus
Voorschoolse educatie (peuteracademie)