GGD Inspectierapport Liefjes Tante Suus (BSO) April 2022
GGD Inspectierapport Liefjes Tante Suus (KDV) Maart 2022
Pedagogisch beleidsplan - Mei 2021
Kwalificatie-eis Pedagogisch medewerker

Interne klachtenreglement Tante Suus 2016
Jaarverslag klachten 2021 Kinderopvang Liefjes Tante Suus - Oudercommissie
Jaarverslag klachten 2021 Kinderopvang Liefjes Tante Suus
Ziektebeleid Tante Suus 2022