“Tante Suus” staat voor de gemoedelijke en warme sfeer die onze locaties bieden. Met kleinschaligheid van vijf horizontale groepen met vertrouwde leidsters wordt er optimaal gefocust op persoonlijke aandacht.

Babygroepen Ukkies en Minies (0 – 1,5 jaar)
Dreumesgroep Teddies (1 – 2,5 jaar)

Tante Suus heeft twee baby-dreumesgroepen. De groepen bestaan uit maximaal 8 kindjes per groep in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar. Er is een overlap van een half jaar tussen de groepen,  met name vanwege de individuele verschillen tussen de kinderen. We zijn van mening dat het goed is om kinderen van verschillende leeftijden geregeld met elkaar in contact te brengen, maar vinden daarnaast dat het goed voor beide groepen is om hen ook de rust van een eigen stamgroep te geven. Baby’s en peuters hebben andere behoeften waar we zoveel mogelijk rekening mee willen houden.

De baby’s krijgen bij Tante Suus vanzelfsprekend de mogelijkheid om het ritme waar zij zich prettig bij voelen te blijven volgen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hoe de baby het thuis gewend is. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van een heen-en-weer schriftje als extra  communicatiemiddel tussen ouders en leidster. Wij vinden het juist erg fijn om van de baby’s goed op de hoogte te zijn hoe het met hen gaat, zodat de opvang zo goed mogelijk kan aansluiten bij thuis.

Vanaf ongeveer anderhalf jaar zullen wij de dreumesen gaan voorbereiden op het dagritme van de peuters, zodat zij als zij weer iets ouder zijn gemakkelijker de overstap kunnen maken naar de peutergroep. De baby-dreumesgroepen hebben mooie ruimtes waar de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Bij de babygroepen werken twee groepsleidsters en bij de dreumesgroep werken drie groepsleidsters, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Bij meer dan 4 baby’s wordt het aantal medewerkers naar rato aangepast. Daarnaast is er vaak ter ondersteuning een stagiaire, of groepshulp aanwezig. We werken zoveel mogelijk met “vaste gezichten”. Vooral voor de jongste kinderen vinden we dit erg belangrijk.

Peutergroepen Pukkies en Pukkies & Co (2 – 4 jaar)

Tante Suus heeft twee peutergroepen, Pukkies en Pukkies & Co. Deze bestaan uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van ongeveer 2 tot 4 jaar. In de peutergroepen hebben de kinderen een ander ritme. Er wordt meer rekening gehouden met de dagplanning en op een speelse manier begeleiden wij de kinderen op weg naar meer zelfstandigheid.
Naast heel veel gelegenheid om te spelen, ontdekken, fantasiespel, dansen en muziek en buiten spelen, bieden wij ook een programma dat de peuters op speelse manier extra cognitieve uitdaging biedt. Hiermee stimuleren wij de kinderen extra hun taalvaardigheden en sociale vaardigheden te vergroten.