Tante Suus staat voor een gemoedelijke en warme sfeer. Met de kleinschaligheid van twee horizontale groepen onder leiding van vertrouwde leidsters wordt er optimaal gefocust op persoonlijke aandacht. We zijn van mening dat het goed is om kinderen van verschillende leeftijden geregeld met elkaar in contact te brengen, maar vinden daarnaast dat het goed voor beide groepen is om hen in de eerste plaats de rust van een eigen stamgroep te geven. Baby’s en peuters hebben andere behoeften waar we zoveel mogelijk rekening mee willen houden. Wij onderscheiden de volgende groepen.

Baby-dreumesgroep (0 – 2,5 jaar)

De baby-dreumesgroep heeft een mooie ruimte waar de kinderen zich in alle rust kunnen ontwikkelen. We vinden het erg belangrijk dat er voor de jongsten voldoende rust is en zij hun eigen ritme kunnen volgen. In deze 2 jaar willen wij hen in stapjes begeleiden naar het ritme van de peuters. Als zij daaraan toe zijn, bij de een is dat wat eerder dan de ander, kunnen zij overstappen naar de peutergroep.

Dagritme baby-dreumesgroep

De baby’s krijgen bij Tante Suus vanzelfsprekend de mogelijkheid om het ritme waar zij zich prettig bij voelen te blijven volgen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hoe de baby het thuis gewend is. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van een heen-en-weer schriftje als extra communicatiemiddel tussen ouders en leidster. Wij vinden het juist erg fijn om van de baby’s goed op de hoogte te zijn hoe het met hen gaat, zodat de opvang zo goed mogelijk kan aansluiten bij thuis.

Wij werken met de peuters vanaf ongeveer twee jaar aan de hand van steeds wisselende thema’s. Een leuk voorbeeld van zo een thema is ”Dit ben ik”. Hier praten we over wie we zijn en leggen we de nadruk op de verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Op deze manier leren de kinderen op een leuke manier met elkaar samen te werken. Het thema wordt ondersteund door aansluitende liedjes en bijpassende knutselactiviteiten.

Peutergroep (2 – 4 jaar)

In de peutergroep hebben de kinderen een ander ritme. Er wordt meer rekening gehouden met de dagplanning en op een speelse manier begeleiden wij de kinderen van jonge peuters totdat zij naar de basisschool gaan. Graag willen wij hen daar ook zo goed mogelijk in begeleiden. Naast heel veel gelegenheid om te spelen, ontdekken, fantasiespel, dansen en muziek en buiten spelen, bieden wij maandelijks wisselende thema’s die door onze ervaren leidsters op speelse wijze aan de kinderen wordt aangeboden. Hiermee stimuleren wij de kinderen extra hun creativiteit, taalvaardigheid en sociale vaardigheid te vergroten. Wij gaan ervan uit dat wij hen hiermee een flinke hoeveelheid bagage mee kunnen geven en de kinderen een goede aansluiting zullen krijgen op de basisschool.

Dagritme peutergroep

Tante Suus hecht veel waarde aan een duidelijk dagritme voor de kinderen. We denken dat dit belangrijk is, omdat de kinderen de steeds terugkerende activiteiten herkennen en er hierdoor rust en regelmaat ontstaat. Ook biedt het een kader voor de leidsters. Naarmate de kindjes ouder worden is het de bedoeling dat zij steeds meer mee zullen groeien in het ritme van de groep. Het betekent niet dat er van dit dagritme nooit afgeweken kan worden. Bij mooi weer spelen de kinderen bijvoorbeeld langer buiten, of doen we een activiteit buiten de deur. De kinderen weten hiermee goed waar ze aan toe zijn. De dagindeling is een leidraad waarbinnen de kinderen veel vrijheid hebben om een eigen keuze te maken.