“Tante Suus” staat voor de gemoedelijke en warme sfeer die onze locaties bieden. Met kleinschaligheid van vier horizontale groepen en één verticale groep met vertrouwde leidsters wordt er optimaal gefocust op persoonlijke aandacht.

Baby-dreumesgroepen Ukkies en Minies (0 – 2 jaar)

Tante Suus heeft op de locatie Bleiswijkseweg 43d twee baby-dreumesgroepen. De groepen bestaan uit maximaal 8 kindjes per groep in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Er is een overlap van een half jaar tussen de groepen,  met name vanwege de individuele verschillen tussen de kinderen. We zijn van mening dat het goed is om kinderen van verschillende leeftijden geregeld met elkaar in contact te brengen, maar vinden daarnaast dat het goed voor beide groepen is om hen ook de rust van een eigen stamgroep te geven. Baby’s en peuters hebben andere behoeften waar we zoveel mogelijk rekening mee willen houden.

De baby-dreumesgroepen hebben mooie ruimtes waar de kinderen zich in alle rust kunnen ontwikkelen. We vinden het erg belangrijk dat er voor de jongste kinderen voldoende rust is en zij hun eigen ritme kunnen volgen. In deze 2 jaar willen wij hen in stapjes begeleiden naar het ritme van de peuters. Als zij daaraan toe zijn, bij de een is dat wat eerder dan de ander, kunnen zij overstappen naar de peutergroep. Ieder kind is hierin weer anders en samen met de ouder(s) zullen wij afstemmen wanneer uw kind hier aan toe is. Er is vanwege het verschil tussen de kindjes op jonge leeftijd gekozen een marge te houden van een half jaar, waarin we kijken of een kind er al aan toe is om van de jongste groep naar de peuters te gaan. Bij de baby-dreumesgroep werken twee groepsleidsters, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Bij meer dan 4 baby’s wordt het aantal medewerkers naar rato aangepast.

Peutergroep Pukkies (2 – 3 jaar)

De peutergroep Pukkies bestaat uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van ongeveer 2 tot 3  jaar. De leeftijdsgrens is niet strikt. Bij de overgang van de baby -dreumesgroep naar de peutergroep wordt rekening gehouden met of uw kind er al aan toe is om naar de peutergroep te gaan. Er kan soms een reden zijn om een kind een poosje langer bij de jongere kinderen te houden. Wij vinden het belangrijk om dit ook goed met de ouders af te stemmen.

In de peutergroep hebben de kinderen een ander ritme. Er wordt meer rekening gehouden met de dagplanning en op een speelse manier begeleiden wij de kinderen van jonge peuters totdat zij naar de basisschool gaan. Graag willen wij hen daar ook zo goed mogelijk in begeleiden. Naast heel veel gelegenheid om te spelen, ontdekken, fantasiespel, dansen en muziek en buiten spelen, bieden wij ook een programma dat de peuters op speelse manier extra cognitieve uitdaging biedt. Hiermee stimuleren wij de kinderen extra hun taalvaardigheden en sociale vaardigheden te vergroten. Wij gaan ervan uit dat wij hen hiermee een flinke hoeveelheid bagage mee kunnen geven en de kinderen een goede aansluiting zullen krijgen op de basisschool.

Verticale groep Teddies (0 – 4 jaar)

Op de locatie Bleiswijkseweg 43d heeft Tante Suus bewust gekozen voor één verticale groep, genaamd “Teddies”. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Tante Suus heeft reeds een aantal jaren ervaring met een verticale groep waar broertjes en zusjes opgevangen worden. Binnen deze groep bieden wij de mogelijkheid om tijdens bepaalde activiteiten de groep te splitsen zodat de kinderen van elke leeftijd daardoor bijpassende ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen uitvoeren.

Peutergroep Pukkies-plus (3 – 4 jaar)

Bij Tante Suus werken we met een 3+ groep. Wekelijks gaan we met een aantal 3-jarigen even apart zitten. We bieden de kindjes op dat moment activiteiten aan gericht op hun leeftijd. Dit doen wij door te werken met Piramide van Cito. Dit is een VVE, voor-vroegschoolse educatie, speciaal voor kinderdagverblijven. Spelenderwijs proberen we alle ontwikkelingsgebieden te prikkelen. De thema’s blijven een belangrijke plek houden. De activiteiten zullen aansluiten bij het thema wat er op dat moment is. Spelenderwijs zullen we de kinderen meer uitdaging gaan bieden. Spel blijft centraal staan want: SPELEN IS ONTWIKKELEN! Naast het spelen, knutselen en alle activiteiten blijven we natuurlijk ook uw kind veiligheid en geborgenheid bieden. Ook zullen wij wanneer het kind er aan toe is, en als de ouders dit zelf aangeven, oefenen met zindelijkheidstraining. Wij willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten bij de wens van de ouders.