Maximale vergoeding per uur

Het maximale uurtarief is omhoog gegaan. In 2020 krijgt u maximaal € 8,17 per uur voor de dagopvang.

Stoppen met werken

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos?
Stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Gaat uw kind nog naar de kinderopvang?

Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.
U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken.
Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Gelijk aantal opvanguren

Heeft u meerdere kinderen die naar de kinderopvang gaan?
Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding.

Heeft u kinderen met evenveel opvanguren, en zijn de kosten niet even hoog?
Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Eerder was dit het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.