Vanaf januari 2021 biedt Tante Suus ook buitenschoolse- en naschoolse opvang.
Meer informatie hierover volgt.